Konvolutter

Mer og mer av dialogen med kunder blir digital, men veldig mange opplever at når de får noe fysisk er det mer verdifullt. Man er en viktig kunde. Dette er med på å bygge din bedrifts merkevare og også lojalitet. En utsendelse i konvolutt er i så måte perfekt.

Maler til de forskjellige formatene

Trenger du riktig portomerke for sendingen så finner du det her: 

Kontakt meg

2 + 2 = ?