Trykksaker

Som grafisk produksjonsbyrå så er selvfølgelig trykksaker en del av kjernevirksomheten. Alt fra enkle ting som flyere og visittkort til brosjyrer, plakater, kataloger eller bøker. Som brokere har vi kontakt med et stort antall trykkerier som vi kjenner og bruker og fordelen for deg er at du har én kontaktperson uavhengig av hva eller hvor mye du skal ha produsert.

Det er mange flinke trykkerier og produksjonsbedrifter men det gjelder å finne de som har utstyret og kompetansen til å løse ditt behov til enhver tid. Det vet vi.

Vi tar gjerne en tur innom og hjelper til med å finne de beste løsningene.

Kontakt meg