Konvolutter

Konvolutter har vi brukt i Norge i 160 år og de er fremdeles aktuelle selv om mer og mer skjer digitalt, og mange opplever at når de får noe fysisk er det mer verdifullt og de føler seg mer verdsatt som kunde. En konvolutt kan gjøre effekten enda større.

Konvolutter leveres både hvitt papir, farget papir, transparente kvaliteter, kartong, rivesikkert papir, vanntett papir og isolerte kvaliteter. I bokhandel og spesialforretninger kan man også få spesialkonvolutter til invitasjoner, bursdager og andre begivenheter.

Under her er maldokumenter de fleste vanlige formatene. De kan lastes ned og brukes til oppsett.

Format

105×215 mm

155×215 mm

114×162 mm

114×229 mm

114×229 mm

114×229 mm

162×229 mm

162×229 mm

162×229 mm

229×324 mm

229×324 mm

114×162 mm

110×220 mm

110×220 mm

Format

162×229 mm

162×229 mm

162×229 mm

229×324 mm

110×220 mm

110×220 mm

162×229 mm

162×229 mm

162×229 mm

176×250 mm

229×312 mm

229×324 mm

250×353 mm